Analiza i inovativni pristupi razvoju, upravljanju i primjeni kompleksnih softverskih sustava

Sažetak istraživanja:

Današnji život svakog pojedinca nezamisliv je bez softvera. Softver je jedan od glavnih pokretača suvremenog gospodarstva jer se kroz njegov razvoj i primjenu omogućuje i razvoj drugih gospodarskih grana. Europska unija je prepoznala njegov značaj za ekonomski rast pa nastoji stvoriti uvjete koji će dovesti do jačanja gospodarskih aktivnosti u grani računarstva. U namjeri da se razviju takvi uvjeti u našoj regiji, ustrojen je 2008. godine Studij računarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Za potrebe izvođenja studija te nadopune istraživačkog portfelja, u tom deficitarnom području u regiji, Fakultet je zaposlio grupu mladih istraživača u području računarstva. Znanstvena istraživanja upravo te grupe ujedinjena su ovim projektom s osnovnim ciljem znanstvenog profiliranja Zavoda za računarstvo, Fakulteta i Sveučilišta u Rijeci.

Softver je u centru znanstvenih interesa računarstva. Način na koji ga razvijamo, kakav hardver i tehnologiju koristimo, način i svrha u koju ga koristimo određuje kvalitetu usluge koju njime dobivamo. Značajan porast procesorskih i memorijskih kapaciteta uz značajan pad cijena omogućili su široku primjenu tih resursa svakom pojedincu. Zbog sve veće i šire primjene softver postaje toliko kompleksan da postojeće metode i pristupi razvoju postaju nezadovoljavajući. Stoga se moderno računarstvo bavi analizom velikih i kompleksnih softverskih sustava, inovativnim pristupima razvoju, načinima korištenja, te inovativnoj i jednostavnijoj primjeni. Opći ciljevi ovog projekta su:

  1. ubrzavanje uspostave znanstvenog područja računarstva u regiji
  2. stvaranje propulzivne istraživačke grupe s modernom i međunarodno kompetitivnom problematikom kojom se bave ovi istraživači
    • kroz znanstvene europske projekte u koje su uključeni i koji su prepoznati kao jedan od strateških smjernica razvoja na putu ostvarenja ekonomske sposobnosti zemalja EU
    • kroz već uspostavljenu suradnju s eminentnim inozemnim stručnjacima iz područja istraživanja koji su predstavljeni kao vanjski suradnici u ovom projektu
  3. institucionalizacija rada istraživačke grupe kroz ustrojen Zavod za računarstvo Tehničkog fakulteta što pridonosi modernizaciji Studija računarstva, policentričnom razvoju računarstva u RH i povećanju kompetitivnosti grupe u europskom istraživačkom prostoru

Comments are closed.