Analiza softvera otvorenog koda korištenjem motiva

O projektu

Ovaj projekt je usmjeren ka istraživanju primjene motiva u analizi softvera otvorenog koda. Motiv (engl. motif), je pojam koji dolazi iz teorije grafova a označava gradivne elemente grafa koji predstavlja statističke značajne pod-grafove. Na temelju motiva mogu se prikazati određena svojstva softvera, a samim time moglo bi se direktno utjecati na dizajn i njegovu strukturu. Primjena motiva je danas izuzetno raširena u različitim disciplinama kao što su biologija, medicina, elektrotehnika i druge, što je bila dodatna motivacija da se motivi primjene i u ovom projektu. Projekt je započet 2012. godine, na inicijativu i mentorstvo doc.dr.sc. Tihane Galinac Grbac, te uz realizaciju studenta diplomskog studija računarstva Jeana Petrića.

Inicijativa

Glavna inicijativa primjene motiva na softveru je bolje definiranje postupka razvoja softvera, te mogućnost za automatizacijom određenih procesa u izradi softvera. Naime, iako je računarstvo relativno mlada disciplina, kompleksnost softvera postaje sve ozbiljniji problem, te nema sumnje kako će trenutne metode postati neprimjenjive. Sve veći rast kompleksnosti dovesti će u pitanje kvalitetu i pouzdanost softvera, čime će se rapidno povećati troškovi u razvoju kako bi se ti problemi spriječili. Međutim, takvi troškovi neće dovesti do povećanja kvalitete i pouzdanosti, već će eventualno samo privremeno riješiti taj problem. Analiza problema uslijed kompleksnosti, te razumijevanje cijelog razvoja softvera može pomoći u donošenju konkretnih metoda koje će uspješno pratiti novi trend, a motivi bi mogli biti sredstvo kojim će se to postići.

Realizacija projekta

Primjena motiva u sofveru otvorenog koda realizirana je kroz nekoliko faza. Pritom, faze projekta su dinamične, te se konstantno usklađuju s obzirom na dobivene rezultate, nove ideje i slično. U sklopu projekta, do sada je realizirano nekoliko bitnih stvari:

  • sustavno su određeni softveri otvorenog koda
  • realiziran je alat rFind za obradu softvera otvorenog koda
  • rFind je obradio odabrane softvere, te prilagodio podatke alatima za detekciju motiva
  • upotrebljeni mFinder i Kavosh alati za pronalazak motiva u softveru otvorenog koda
  • prikupljanje i analiza dobivenih podataka

Uskoro se očekuje dobivanje konačnih rezultata te izvođenje konkretnih zaključaka na temelju dobivenih podataka, te objava rezultata i alata rFind na web stranicama. Isto tako, tokom projekta razvile su se mnogobrojne druge ideje kojima se planira nastaviti ovo istraživanje.

Comments are closed.